Железни метеорити

Преди ерата на професионалния лов на метеорит в горещите пустини на Сахара и ледените области на Антарктида, повечето метеоритни находки са били железни. Благодарение на техният метален състав и тяхното необикновенно тегло, те лесно се разпознават като чужди пришълци. Освен това, повечето железни метеорити са доста устойчиви на наземното атмосферно влияние, позволявайки им да се запазят по-дълго от всеки друг вид метеорити. Железните метеорити, обикновено са много по-големи, отколкото каменните или каменно-железните метеорити. Железните рядко са фрагментирани, при навлизането им в атмосферата и страдат много по-малко от въздействието на аблацията по време на преминаването им през атмосферата. В действителност, най-големите метеорити са железни. Всички железни метеорити, взети заедно съставляват общо известно тегло над 500 тона, и те представляват приблизително 89,3% от цялата маса на всички метеорити известни до сега. Въпреки тези факти, железни метеорити са редки, тъй като те представляват само 5,7% от всички регистрирани падания.

Прочетете още...

Железни метеорити
Подреди по