Хондрити

Хондрити (Chondrites)

Хондрити са повече или по-малко недиференцирана, първична материя, която е останала почти непроменена за последните 4,5 милиарда години. Тези каменни метеорити са формирани почти едновременно със Слънцето. Смята се, че малки капчици от оливин и пироксен кондензират и се кристализират от горещината на Слънчевата мъглявина под формата на малки топчета, които ние днес наричаме хондрули. Този процес на втвърдяване и кристализация не е напълно изяснен, и различни учени предполагат различни теории за формирането на хондрулите. Въпреки това, те всички са съгласни, че тези хондрули са се сраснали с друг материал, който кондензира от Слънчевата мъглявина и се образува матрица, и разбира се формират по-големите основни тела „майки“ на тези примитивни метеорити, т.е. по-малки и по-големи астероиди от които произхождат повечето хондрити.

В химичния им състав, хондритите приличат на Слънцето, обединение на най-летливите елементи като водород и хелий. Въпреки това, разпределението на елементите не е единна в оригиналната слънчева мъглявина – елементен състав разнообразен както условията, при които се формират хондритовите основни тела майки. Различни астероиди са образувани в различни региони и на Слънчевата мъглявина при различни условия. Тези основни тела-майки са били допълнително подложени на различни термични и химични процеси, както и въздействия с други астероиди, са се получили различни видове хондрити, които са категоризирани в няколко кланове, групи и подгрупи от модерни метеоритици и космохимици. Ще Ви представим по-голямата част от тези кланове и групи на отделни страници. Въпреки това, хондритите не са само диференцирани в кланове и групи, отразяващи химични и изотопни отношения помежду си, общи основни тела майки, или региони на образуване в Слънчевата мъглявина.

Хондритите на всеки клан и група са допълнително подразделени според петрографски гледни точки и се класифицират в петрографски видове. Всеки тип е определен с число от 1 до 7, докато тип 3 изгражда основната линия и описва видът на хондритите, т.е. че е претърпял малко или никакви промени, като нито воден, нито който и да е термичен метаморфизъм.

Прочетет още...

Хондрити
Подреди по