Доставка

Цени за доставка

 

Ако избраният от Вас продукт не подлежи на условията за безплатна доставка, цената за неговата доставка се калкулира автоматично още на страницата на продукта и се посочва за всяка от изброените възможни дестинации. 

При поръчка на повече от един артикул се прилага една такса за доставка, която се определя от общото тегло на цялата пратка и е посочена в обобщението на Вашата поръчка, преди бутона за окончателно потвърждение. 

Обявените цени по-долу са обобщение на приложимата тарифа за доставка на продукти извън условията за безплатна доставка. Възможно е тези цени да подлежат на промяна и актуализация, но остават без промяна от момента на потвърждаване на поръчката до момента на нейното заплащане. Цените са в лева и с включен ДДС. 

Застраховка на пратките

Meteorites.sale застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Shopping.bg за завеждане на рекламацията. Shopping.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

 

Прочетет още:

Контакти

Общи условия

Защита на личните данни