Мезосидерити

Мезосидеритите са смес от метални зърна, пироксен, оливин и plagioclas. Смята се, че те са се образували, когато два астероида са се сблъскали един в друг, единият богат на метали, а другия на силикати.

В мезосидеритите в противоположност на паласитите основната, гъбеста маса се състои от каменисто вещество (от силикати). А никелистото желязо е разпръснато във вид на големи включвания, подобни на оливина в паласитите.

Няма намерени продукти.