Каменно-железни метеорити

Връщайки се назад към ранните дни на Метеоритиката, класа на каменно-железните метеорити представлява донякъде анахронична категория. Тя се състои от няколко химически и генетично несвързани класове на метеорити, които имат само едно общо нещо – те са съставени от приблизително равни части от никел-желязна сплав и различни видове каменни компоненти. Няколко групи хондрити и ахондрити пасват в това определение, например на Бенкубинитите или Лодранитите, както и няколко със силикатно-железни състави и може да се разглеждат като истински каменно-железни метеорити. Въпреки това, модерната Метеоритика се позовава само на две групи от този хетерогенен клас, на паласитите и мезосидеритите, както е описано по-долу.

Каменно-железните метеорити са по-малко в изобилие, отколкото техните каменни и железни братовчеди. Взети заедно, всички паласити и мезосидерити съдържат общо известно тегло от около 10 т, което представлява приблизително 1,8% от цялата маса на всички известни метеорити. Това ниско изобилие е отразено и от падането им като съотношение; в сравнение с другите основни видове метеорити, каменно-железните са изключително редки, което представлява само 1,5% от всички регистрирани падания.

Подреди по